Náročnost kurzů a aktivit

Rád/a bys vyrazil/a s námi na kurz nebo výlet a obáváš se, jestli na to máš?  Každá akce je ovlivněna mnoha faktory a v neposlední řadě počasím. Vždy je třeba být připraven jak po fyzické, tak i po psychické stránce. Mohou tě potkat taková úskalí jako je např. strach z výšek, překonání velké kilometrové vzdálenosti nebo převýšení (někdy obojí), putování s těžkým batohem, nepřízeň počasí, zdravotní problém, oslabení důvěry v kamaráda či partnera a mnoho dalších. Naši průvodci/instruktoři jsou samozřejmě připraveni pomoci v případě potřeby."

V rámci zvýšení bezpečnosti jsme pro tebe připravili stupnici obtížností, odrážející náročnost našich akcí, aby sis udělal/a alespoň přibližnou představu ohledně obtížnosti zvolené akce a měl/a šanci se lépe připravit. Tabulka má pět stupňů. Čím vyšší číslo, tím je akce namáhavější pro tvé tělo i psychiku.

Až si vyzkoušíš jednu obtížnost, dokážeš si lépe představit náročnost dalších akcí. Obecně platí, že i nejtěžší obtížnost je určena „normálním smrtelníkům“ ,a ne vrcholovým sportovcům. Ale netřeba je podceňovat! U některých akcí je více variant programu a obtížnost si tak můžeš přizpůsobit svým možnostem.

Stupně obtížnosti kurzů a aktivit Daily Adventures

1. Objevitel                   

Lezení UIAA: 1-5, ferraty  A - B, převýšení max. 600m / den, vzdálenost do 10 km / den.

2. Nadšenec

Lezení UIAA: 2-5, ferraty  B - C, převýšení max. 1100m a vzdálenost do 15 km / den.

 • Pokročilé kurzy lezení, přechody, ferraty v ČR i zahraničí, přechody na sněžnicích.
 • Děti od 10 let.
 • Vícedenní přechody na těžko v horském terénu s převýšením 800 m /den.
 • MTB - ovládá bezpečně jízdu na horském kole v lehčím terénu.

3. Srdcař

Lezení UIAA: 3-5, ferraty  C - D, převýšení max. 1500m a vzdálenost do 20 km / den.

 • Vícedélky, 3 a vícedenní přechody, tradiční lezení, kurzy via ferrata v ČR a zahraničí pro pokročilé, přechody na sněžnicích.
 • Mladiství od 15 let.
 • Vícedenní přechody na těžko v horském terénu s převýšením 1000 m /den.
 • MTB - ovládá základní techniku trailového ježdění a jízdu v těžším terénu.

4. Dobrodruh

Lezení UIAA: 4-5, ferraty  D - E, převýšení max. 2000m a vzdálenost do 25 km / den.

 • Přechody, VHT.
 • Dospělí od 18 let.
 • Vícedenní přechody na těžko v horském terénu s převýšením 1300 m /den.
 • MTB - ovládá bunny hop, práci s těžištěm a techniku menších skoků.

5. Horal

Lezení UIAA: 5 a více, ferraty  E - F, převýšení max. 2500m a vzdálenost do 30 km / den.

 • Expedice, individuální kurzy.
 • Dospělí od 18 let.
 • Vícedenní přechody na těžko v náročném horském terénu s převýšením 1500 m /den.

 

Lezecká obtížnost UIAA

I  - Strmé skalní terény, hřebeny, kde už je nutno pro stoupání použití rukou.

II -Tzv. skalní schody, velké stupy na nohy a velké chyty na ruce. Lezení při kterém je vyžadována technika tří pevných bodů.

III - Terén už začíná být exponovaný až kolmý. Tuto obtížnost by měl vylézt každý průměrně talentovaný začátečník.

IV - Na tomto stupni začíná opravdové lezení. Zde jsou nezbytné dostatečné lezecké zkušenosti a dobrá práce s těžištěm.

V a více - Lezení klade zvýšené nároky na fyzickou kondici, techniku a zkušenosti. Další stupně vyžadují trénink a zkušenosti. Tato stupnice končí na čísle XII, tam končí hranice lezeckých možností ve volném lezení.  I když u Adama člověk nikdy neví. Čím je číslo vyšší, tím jsou chyty / úchopy, stupy menší, dále od sebe, počet se zmenšuje. Dalším přitěžujícím faktorem je převislá stěna nebo skála a její výška.

 

Existuje několik dalších označení stupnic obtížnosti lezení a určité klasifikace různých typu horolezectví. Více informací si snadno najdete na internetu, uvádíme pouze část pro snadnější představu začátečníka.

Seznam označení obtížnosti zajištěných cest - ferrat

A - LEHKÁ - Snadné zajištěné cesty, často připomínají těžší turistické trasy. Místy se objevuje exponovaný terén, který je snadno zvládnutelný a dojištěný umělými stupy, lávky, kolíky, kramle, řetězy nebo zábradlím. Vhodné pro úplné začátečníky.

B - MÁLO TĚŽKÁ - Mírně strmý skalní terén, nutno zapojit k postupu ruce. Některé pasáže jsou už namáhavé a vyžadují sílu. Ideální trasy a výzvy pro nabrání zkušeností.

C - TĚŽKÁ - Strmý skalní terén opatřený umělým jištěním v převážné části celkové délky cesty. Může být hůře dostupný pro nižší postavy. Zajištěné úseky už vyžadují určitou sílu v pažích a při delší trase jsou unavující až velmi namáhavé. Doporučuje se určitá příprava.

D - VELMI TĚŽKÁ-  Velmi strmý skalní terén, často kolmé partie, místy dokonce převislé. Vyšší požadavky na techniku výstupu (plotny, malé stupy). Předpokládá se, že lezec je trénovaný a celkově v dobré fyzické kondici, nutná dostatečná síla v pažích.

E - VELMI OBTÍŽNÉ - Jedná se o velmi exponované cesty, většinou převislý skalní terén, kolmé úseky bez velkých chytů. Nejtěžší místa vyžadují velkou sílu v pažích(silová vytrvalost a maximální síla) a jistou míru odvahy. Tyto ferraty nemají za úkol lezci cestu usnadnit, ale naopak obtíže vyhledávají. Pro začátečníky a děti jsou cesty této obtížnosti zcela nevhodné. Pro slabší lezce je vhodné mít sebou krátké lano pro dodatečné jištění.

 

Existuje několik dalších stupnic, např. stará a nová Italská stupnice. S výše uvedenou Rakouskou stupnicí se nejčastěji setkáte v České republice a okolních státech. Místy se může obtížnost lišit až o stupeň. Vždy je lepší se informovat z více zdrojů.

Rádi vám vše objasníme na kterémkoliv kurzu, případně se nám ozvěte...