NÍZKÉ LANOVÉ AKTIVITY

Lanové překážky lze využít jako prostředek k osobnostnímu rozvoji jedince. Tím máme na mysli, učení prožitkem. Díky těmto zkušenostem je možné překonat strach, rozvíjet pohybové vjemy a reakce a hlavně zažít velkou zábavu. Mezi lanové aktivity řadíme uzlování, vázané a lanové překážky, lanové hry, slaňování, slackline atd. 


CELODENNÍ SOUČÁST AKCE

Zajistíme nízké lanové aktivity po celé ČR s odborným dohledem, jako součást celodenní akce pro úzkou i širokou veřejnost. Případně jako doplňkovou aktivitu pro tábor, den dětí a mládeže a jim podobné. Není to snadné a vyžaduje to koncentraci. Je nutné brát v úvahu velké opatrnosti hlavně při seskoku a při náročnějších překážkách.


CENA

6-8 lanových překážek pro 20 lidí, jako součást celodenní akce: 7990 Kč s DPH

Cena zahrnuje: Kvalifikovaného instruktora nízkých lanových překážek, stavění a bourání, ochranné omotávky na stromy, školení a dohled, bezpečnost a materiální zabezpečení.

Cena nezahrnuje: Dopravu - 5 Kč/km. 

Hlavní přínos lanových aktivit:

  • OSOBNOSTNÍ RŮST ZÚČASTNĚNÝCH
  • VELKÁ LEGRACE
  • ZVYŠOVÁNÍ SEBEDŮVĚRY
  • ZDOKONALOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH  A MORÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
  • ZLEPŠOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ A SKUPINOVÉ PRÁCE
  • ZVYŠOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI
  • ROZVÍJENÍ POHYBOVÉ OBRATNOSTI