NÍZKÉ LANOVÉ AKTIVITY

Lanové překážky lze využít jako prostředek k osobnostnímu rozvoji jedince. Tím máme na mysli, učení prožitkem. Díky těmto zkušenostem je možné překonat strach, rozvíjet pohybové vjemy a reakce a hlavně zažít velkou zábavu. Mezi lanové aktivity řadíme uzlování, vázané a lanové překážky, lanové hry, slaňování, slackline atd. 


CELODENNÍ SOUČÁST AKCE

Zajistíme nízké lanové aktivity s odborným dohledem, jako součást celodenní akce pro úzkou i širokou veřejnost. Případně jako doplňkovou aktivitu pro tábor, den dětí a mládeže a jim podobné.


OTÁZKY A ODPOVĚDI

Není to snadné a vyžaduje to koncentraci. Je nutné brát v úvahu velké opatrnosti hlavně při seskoku a při náročnějších překážkách.


CENA

6-8 lanových překážek pro 20 lidí, jako součást celodenní akce: 4990 Kč

Hlavní přínos lanových aktivit:

  • OSOBNOSTNÍ RŮST ZÚČASTNĚNÝCH
  • VELKÁ LEGRACE
  • ZVYŠOVÁNÍ SEBEDŮVĚRY
  • ZDOKONALOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH  A MORÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
  • ZLEPŠOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ A SKUPINOVÉ PRÁCE
  • ZVYŠOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI
  • ROZVÍJENÍ POHYBOVÉ OBRATNOSTI