Pojistné podmínky

Kancelář OEAV.cz je přímým zástupcem Alpenvereinu, vídeňské sekce Edelweiss.

Každý člen Alpenvereinu má automaticky sjednáno pojištění Alpenverein Weltweit Service kryjící rizika při provozování veškerých volnočasových, sportovních a outdoorových aktivit během dovolené či na služebních cestách (pozor na výjimky), a to včetně případného transportu.

Pojištění je výhodné zejména pro rodiny, kde všichni sportují. Děti mají pojištění zdarma, každý má svou členskou kartičku a je pojištěn v plném rozsahu.

Nejdůležitější body pojistných podmínek
 • Členství/pojištění Alpenverein platí na kalendářní rok, tedy od 1. ledna aktuálního roku (resp. ode dne následujícího po úhradě) do 31. ledna roku následujícího. Leden následujícího roku je tzv. přechodné období, kdy se předpokládá, že i na tento rok budou uhrazeny členské poplatky. 
 • Pojistná ochrana je poskytována pro prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí; musí však být sjednána před započetím cesty.
 • Z pojištění jsou vyjmuty vzdušné a motoristické sporty, expediční činnost v oblastech Arktidy, Antarktidy a Grónska a veškeré výstupy na hory vyšší než 6 000 metrů.
 • Pojištění kryje i případ autonehody při cestě na dovolenou, rekreaci i do místa sportovních soutěží. Samotná účast na soutěžích a závodech pojištěna není.
 • Transporty a převozy v rámci léčení (vč. návratu do místa trvalého bydliště) musí být organizovány přes Europ Assistance. Bezpodmínečně proto před převozem kontaktujte
  tel. +43 (0) 1 25 33 798
  e-mail: aws@alpenverein.at
  Číslo je uvedeno také na členské kartičce Alpenvereinu.
 • Neučiníte-li tak, výdaje na transport nemusí být kryty vůbec, maximálně však do výše 750 €. 
 • Europ Assistance je nutno kontaktovat také v případě nezbytné hospitaliazce!
 • Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG.

Pokyny pro případ hlášení pojistné události »

Dokumenty ke stažení

 Alpenverein Wordwide service - originál brožura CZ 2018 (147 KB)

 Alpenverein Wordwide service - originál brožura ENG 2018 (4.38 MB)

 Alpenverein Wordwide service - originál brožura DE 2018 (354.49 KB)

Rozsah pojištění

Náklady na nutné léčebné výlohy v zahraničí (včetně přepravy do nemocnice nutné ze zdravotních důvodů)
až do výše 10 000 €, pro úrazy ve volném čase i při výkonu povolání a při nemoci; pro prvních 8 týdnů každé zahraniční cesty; celosvětově.
U ambulantního léčení (limit 2 000 €) platí pojištěný vlastní podíl ve výši 70 € na osobu a jeden pobyt v cizině.

Náklady na záchranné a pátrací akce v tuzemsku a zahraničí
až do výše 25 000 € na osobu a pojistnou událost včetně zásahu vrtulníkem; ve volném čase;  celoročně; celosvětově.

Náklady na repatriaci ze zahraničí

bez omezení částky za podmínky, že bude organizována smluvní organizací uvedenou na členské kartě; platí pro prvních 8 týdnů každé zahraniční cesty; celosvětově.

Pojištění odpovědnosti

do výše 3 000 000 €. Vztahuje se pouze na turistiku a trekking, horolezectví, lezení, běžecké i sjezdové lyžování, skialpinismus, snowboarding, divokou vodu, canyoning, MTB a terénní cyklistiku. Platí na území Evropy.

Pojištění soudních výloh

do výše 35 000 €. Platí na území Evropy při provozování aktivit jako u pojištění odpovědnosti viz. výše.

Poznámky:

 • Uvedené limity plnění platí pro jednu osobu a jednu pojistnou událost.
 • Evropa = pojistná ochrana se vztahuje na Evropu včetně středozemských ostrovů (vyjma ostrovů v Atlantském oceánu, Islandu, Grónska, Špicberků a asijské části Turecka a SNS).
 • Celosvětová platnost má výluky: expediční činnost v oblastech Arktidy, Antarktidy a Grónska
 • Smluvní základ pojištění tvoří rámcové smlouvy sjednané mezi ÖAV a pojišťovnami a všeobecné podmínky, které jsou základem příslušné smlouvy. Jedná se o rakouskou smlouvu, na kterou musí být v každém případě aplikováno rakouské právo s výjimkou rakouských mezinárodních referenčních norem. Österreichischer Alpenverein („ÖAV“) ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH neodpovídají za správnost a obsah jiných informací než uvedených v německé verzi na webové stránce nebo v informačním prospektu. V případě výkladu platí pro Österreichischer Alpenverein jako závazná pouze originální, německá verze. Překlady nabízí Österreichischer Alpenverein svým členům vždy jako službu a v žádném nejsou právně závazné.
  Na všechny smlouvy uzavřené s Österreichischer Alpenverein je aplikovatelné rakouské právo bez mezinárodních rakouských referenčních norem.

Nejste-li si jistí, zda se na vaše plánované aktivity pojistné krytí vztahuje, kontaktujte nás.

Další připojištění

Řádní členové Alpenvereinu si nad rámec základního pojištění mohou sjednat následující připojištění:

Připojištění pro případ trvalé invalidity

Podrobné podmínky a ceník

Alpenverein PREMIUM

Toto připojištění je vhodné si sjednat v případě: 

 • pobytu mimo území republiky, který bude delší než 8 týdnů
 • výstupu na hory vyšší než 6 000 metrů
 • navýšení pojistného limitu pro léčebné výlohy z 10 000 € na 500 000 

Podrobné podmínky a ceník

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky ke zřízení členství/pojištění Alpenverein, k řešení pojistných událostí, slevám apod. najdete v článcích FAQ »

Vydávání potvrzení o pojištění

Na základě usnesení pojišťovny Generali (prosinec 2016), která je smluvním partnerem Alpenvereinu, potvrzení o pojištění má právo vystavovat pouze kancelář Knox (příp. přímo pojišťovna Generali v Rakousku).

Žádost o vydání tohoto potvrzení podáte snadno prostřednictvím internetového formuláře na stránce společnosti KNOX. Ve formuláři v kolonce "Art der Bestätigung" zvolte "Jahresbestätigung".

Vydávání potvrzení pro turistická víza

Na základě usnesení pojišťovny Generali (prosinec 2016), která je smluvním partnerem Alpenvereinu, potvrzení o pojištění má právo vystavovat pouze kancelář Knox (příp. přímo pojišťovna Generali v Rakousku).

Žádost o vydání tohoto potvrzení podáte snadno prostřednictvím internetového formuláře na stránce společnosti KNOX. Ve formuláři v kolonce "Art der Bestätigung" zvolte "Versicherungbestätigung für eine bestimmte Reise".

V tomto kontextu je nutné také respektovat pokyn, dle něhož není možné vystavit potvrzení o pojištění kvůli vyřízení víz do zemí jako je Ruská federace, Kuba nebo např. Írán pouze na základě běžného pojištění zahrnutého v ročním členském poplatku Alpenvereinu.
Nezbytné je proto uzavření připojištění Alpenverein Premium.

Důvodem pro toto rozhodnutí byly zvyšující se nároky výše uvedených zemí na pojistné krytí přijíždějících turistů. O zmírnění tohoto postupu se jedná. 

Společnost KNOX má na starosti veškeré záležitosti týkající se pojištění členů Alpenvereinu:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH

Bundesstr. 23 6063 Rum
Tel.: +43 (0) 512 238300
office@knox.co.at

Souhrné informace v původním rozsahu (něměcky)