V našich kurzech používáme prověřenou metodiku práce se simulovanými situacemi, které jsou  následně reflektovány lektory. Praktické nácviky jsou doplněny teoretickými bloky z oblasti první pomoci. Těžištěm naší výuky jsou život zachraňující dovednosti a jejich nácvik.  Po skončení kurzu by účastníci měli být schopni poskytnout první pomoc i v emočně vypjatých situacích.

Rozvíjíme a šíříme metodiku výuky první pomoci a urgentní medicíny mezi laickou a odbornou veřejnost.

V čem jsme dobří:
 • Učíme podle mezinárodně platných standardů poskytování první pomoci
 • První pomoc učíme prostřednictvím vlastního zážitku - nácvik reakce v simulovaných situacích
 • Důsledně pracujeme s rozborem simulovaných situací a zpětnou vazbou
 • Klademe důraz na praktické život zachraňující dovednosti
 • Učíme více než 18 let – pomocí propracované osvědčené metodiky
 • Kurzy přizpůsobujeme požadavkům klienta – specifické situace
 • Učit Vás budou profesionálové z řad lékařů, záchranářů, mediků a lektorů – školitelů první pomoci
 • Máme propracovaný systém interního vzdělávání našich lektorů

Zážitková pedagogika stojí na vlastní zkušenosti studenta. Emočně podbarvený zážitek je nejlepším nástrojem podporujícím dlouhodobé zafixování vědomostí.

Zapamatujeme si - 20% z toho, co slyšíme; - 50% z toho, co slyšíme a vidíme; - 70% z toho, co říkáme; - 90% z toho, co děláme; (J.Holler 1996)

Praktická cvičení a překonávání zátěžových situací posunuje osobní hranice, posiluje sebevědomí, iniciuje zájem o hlubší poznávání oboru. Pochopení a správné provedení se umocňují.

Prostřednictvím simulovaných zdravotních událostí stavíme před účastníky našich programů výzvy, jejichž zdolání (či případné nezdolání) představuje dlouhodobě zafixovanou zkušenost. Prožitky rozebíráme v následných rozborech – review, jejichž kvalifikované provedení je nezbytnou součástí efektivního využití zážitku. Cílem je vytvořit dostatečnou sebedůvěru, která umožní poskytnout první pomoc. Nezbytné teoretické minimum je pouze podporou prožitých praktických dovedností.

Středisko

ZDrSEM má vlastní školící prostory, ve kterých kurzy první pomoci probíhají. Školicí středisko se nachází v ulici Kostelní 24, Praha 7 - Letná ve vnitrobloku domů. Vejdete-li přes první dveře do vnitrobloku, pokračujte dále do dalšího domu a po levé ruce spatříte tři malé schůdky. Vydejte se po nich a jste tu. Při průchodu do střediska prosíme příliš nehlučte a nezavdávejte tak obyvatelům domu důvod ke stížnostem.

Středisko se skládá ze dvou školicích místností, jedné větší a jedné menší. K dispozici je zázemí ve formě vybavené kuchyňky (káva, čaj, mléko, cukr standardně k dispozici), dvě toalety a sprcha. V případě zájmu lze na středisku také přenocovat, a to za cenu 50,-/osoba/noc ve vlastním spacáku na matracích, které jsou tu k dispozici. Středisko je vybaveno wi-fi, dataprojektorem, flipchartem s příslušenstvím, tzv. sedánky (tvrdší polštáře na sezení) i židlemi. Pro venkovní aktivity možno využít zadní dvorek (pozor, vnitroblok, kterým jste přicházeli, patří k sousednímu domu a není možno na něm pořádat jakékoli aktivity) nebo park Letenské sady, který se nachází v těsné blízkosti.

Na středisko se lze dostat buď MHD, pojedete-li na zastávku tramvaje Kamenická, nebo autem. V horní části ulice Kostelní (nahoře u technického muzea) je placené parkování v ceně 15,-/hod od 8:00 do 18:00, dále zdarma.

V případě, že není středisko obsazeno kurzy první pomoci, lze jej pronajmout za tyto ceny:

 • večerní akce (cca 3 hod) = 500,-
 • 1 den = 1.500,-
 • 2 – 3 dny = 1.200,-/den
 • 4 a více dní = 1.000,-/den

První pomoc zážitkem je druhou nejdéle působící organizací v oblasti výuky první pomoci v České republice. Navazujeme na tradici kurzů první pomoci pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice, kde projekt ZDrSEM vznikl v roce 1996.