Pojistné podmínky

Kancelář OEAV.cz je přímým zástupcem Alpenvereinu, vídeňské sekce Edelweiss.

Každý člen Alpenvereinu má automaticky sjednáno pojištění Alpenverein Weltweit Service kryjící rizika při provozování veškerých volnočasových, sportovních a outdoorových aktivit během dovolené či na služebních cestách (pozor na výjimky), a to včetně případného transportu.

Pojištění je výhodné zejména pro rodiny, kde všichni sportují. Děti mají pojištění zdarma, každý má svou členskou kartičku a je pojištěn v plném rozsahu.

Nejdůležitější body pojistných podmínek

 • Členství/pojištění Alpenverein platí na kalendářní rok, tedy od 1. ledna aktuálního roku (resp. ode dne následujícího po úhradě) do 31. ledna roku následujícího. Leden následujícího roku je tzv. přechodné období, kdy se předpokládá, že i na tento rok budou uhrazeny členské poplatky.

 • Pojistná ochrana je poskytována pro prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí; musí však být sjednána před započetím cesty.

 • Z pojištění jsou vyjmuty vzdušné a motoristické sporty, expediční činnost v oblastech Arktidy, Antarktidy a Grónska a vícedenní výstupy na hory vyšší než 6 000 metrů.

 • Pojištění kryje i případ autonehody při cestě na dovolenou, rekreaci i do místa sportovních soutěží. Samotná účast na soutěžích a závodech pojištěna není.

 • Transporty a převozy v rámci léčení (vč. návratu do místa trvalého bydliště) musí být organizovány přes Europ Assistance. Bezpodmínečně proto před převozem kontaktujte

  tel. +43 (0) 1 25 33 798
  e-mail: 
  aws@alpenverein.at(link sends e-mail)
  Číslo je uvedeno také na členské kartičce Alpenvereinu.

 • Neučiníte-li tak, výdaje na transport nemusí být kryty vůbec, maximálně však do výše 750 €.
 • Europ Assistance je nutno kontaktovat také v případě nezbytné hospitaliazce!
 • Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG.

Pokyny pro případ hlášení pojistné události »

Dokumenty ke stažení

Rozsah pojištění

Náklady na nutné léčebné výlohy

(včetně přepravy do nemocnice nutné ze zdravotních důvodů ) v zahraničí až do výše 10.000 €. U ambulantního léčení platí pojištěný vlastní podíl ve výši 70 € na osobu a jeden pobyt v cizině. Platí celosvětově.

Náklady na záchranné akce

až do výše 25.000 € na osobu a pojistnou událost. Platí celosvětově.

Náklady na repatriaci ze zahraničí

bez omezení  částky. Platí celosvětově.

Pojištění odpovědnosti

do výše 3.000.000 €. Vztahuje se pouze na turistiku a trekking, horolezectví, lezení, běžecké i sjezdové lyžování, skialpinismus, snowboarding, divokou vodu, canyoning, MTB a terénní cyklistiku. Platí na území Evropy.

Pojištění soudních výloh

do výše 35.000 €. Platí na území Evropy při provozování aktivit jako u pojištění odpovědnosti viz. výše.

Poznámky:
 • Uvedené limity plnění platí pro jednu osobu a jednu pojistnou událost.

 • Evropa = pojistná ochrana se vztahuje na Evropu včetně středozemských ostrovů (vyjma ostrovů v Atlantském oceánu, Islandu, Grónska, Špicberků a asijské části Turecka a SNS).

 • Celosvětová platnost má výluky: expediční činnost v oblastech Arktidy, Antarktidy a Grónska

Nejste-li si jistí, zda se na vaše plánované aktivity pojistné krytí vztahuje, kontaktujte nás.

Další připojištění

Řádní členové Alpenvereinu si nad rámec základního pojištění mohou sjednat následující připojištění:

Připojištění pro případ trvalé invalidity

Podrobné podmínky a ceník

Alpenverein PREMIUM

Toto připojištění je vhodné si sjednat v případě:

 • pobytu mimo území republiky, který bude delší než 8 týdnů
 • vícedenního výstupu na hory vyšší než 6 000 metrů
 • navýšení pojistného limitu pro léčebné výlohy z 10 000 € na 500 000

Podrobné podmínky a ceník

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky ke zřízení členství/pojištění Alpenverein, k řešení pojistných událostí, slevám apod. najdete v článcích FAQ »

Vydávání potvrzení pro turistická víza

Na základě usnesení pojišťovny Generali (prosinec 2016), která je smluvním partnerem Alpenvereinu, potvrzení o pojištění má právo vystavovat pouze kancelář Knox (příp. přímo pojišťovna Generali v Rakousku).

Žádost o vydání tohoto potvrzení podáte snadno prostřednictvím internetového formuláře na stránce společnosti KNOX(link is external).

Společnost KNOX má na starosti veškeré záležitosti týkající se pojištění členů Alpenvereinu:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH

Bundesstr. 23 6063 Rum
Tel.: +43 (0) 512 238300
office@knox.co.at(link sends e-mail)

Připojištění Alpenverein Premium je nezbytné

V tomto kontextu je nutné také respektovat pokyn, dle něhož není možné vystavit potvrzení o pojištění kvůli vyřízení víz do zemí jako je Ruská federace, Kuba nebo např. Írán pouze na základě běžného pojištění zahrnutého v ročním členském poplatku Alpenvereinu. Nezbytné je proto uzavření připojištění Alpenverein Premium.

Důvodem pro toto rozhodnutí byly zvyšující se nároky výše uvedených zemí na pojistné krytí přijíždějících turistů. O zmírnění tohoto postupu se jedná.