Členské poplatky Alpenverein 2018

 
Popis:

Kategorie:

Cena:

Dospělí od 28 do 64 let (r. 1954–1990).

A

1 690 Kč

Manžel/ka, partner/ka,
Junioři (r. 1991–1999).
Senioři (r. 1953 a starší).
Tělesně postižení (od 70 %).
Členové horské služby (nutno doložit kopii průkazu člena HS).

B

1 290 Kč

Děti a mládež do 18 let (r. 2000 a mladší).

C

700 Kč

Samoživitelé s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do r. 2000, u studentů do r. 1991.

A+C

1 690 Kč

Rodina s jedním či více nezaopatřenými dětmi do r. 2000 nebo studenty do r. 1991.

A+B+C

2 980 Kč

Poplatky

Úhradou členských poplatků na aktuální rok se stáváte aktivními členy Alpenvereinu a můžete využívat celou řadu výhod.

Každý člen má také automaticky sjednáno pojištění Alpenverein Weltweit Service kryjící rizika při provozování sportovních aktivit na celém světě.

Rodina s jedním či více nezaopatřenými dětmi za ně neplatí žádné poplatky!
Členství a pojištění Alpenverein vyřizujeme obratem.

 

Členské poplatky Alpenverein pro členy ČHS 2017

Ve spolupráci s Českým horolezeckým svazem nabízíme možnost vyřízení či prodloužení členství v ČHS současně se členstvím v Alpenvereinu individuálním členům ČHS, zejména pak horolezeckým oddílům za zvýhodněných podmínek.

Zvýhodněná cena oproti standardním členským poplatkům Alpenvereinu:

 

Popis:

Kategorie:

Cena:

Dospělí 26 - 60 let, r. 1957 - 1991.

A

1 610 Kč

Manžel/ka, partner/ka, senioři, junioři a studenti, invalidé.

B

1 240 Kč

Děti a mládež do 18 let, r. 1999 a později.

C

680 Kč

Samoživitelé s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do 18 let.

A+C

1 610 Kč

Výhodné rodinné členství – rodina s jedním a více dětmi do 18 let žijícími ve společné domácnosti.

A+B+C

2 850 Kč

 

Členské poplatky pro člensvtí ČHS 2017

 

Popis:

Kategorie:

Cena:

Dospělí 26 - 60 let, r. 1957 - 1991.

A

400 Kč

Junioři od 19 do 25 let, r. 1992 - 1998.

300 Kč

Děti a mládež do 18 let, r. 1999 a později.

C

100 Kč

Děti a mládež do 18 let, alespoň jeden rodič v ČHS.

C

zdarma

Senioři nad 60 let, r. 1956 a dříve.

zdarma

Pokyny k vyřízení členství

  • Vyplňte registrační formulář Alpenvereinu vč. kolonky pro členy ČHS
  • Úhraďte poplatek za Alpenverein i ČHS (on-line anebo prostřednictvím některého z našich kontaktních míst)
  • Po zaplacení obdržíte kartičku Alpenvereinu obratem spolu s dokladem o úhradě ČHS.
  • Průkaz ČHS vám zašle sekretariát ČHS poštou na vaše vyžádání nebo si jej můžete vyzvednout na sekretariátu ČHS osobně.
  • Doklad o úhradě kombinovaného členství můžete na sekretariátu ČHS předložit sami nebo počkat na potvrzení, které zasíláme na ČHS každých 14 dnů.

Nový člen ČHS

Uhradí poplatky obou svazů bezhotovostně anebo kterémkoliv kontaktním místě Alpenvereinu-OEAV.CZ
Současně odevzdá (či zašle poštou) na sekretariátu ČHS vyplněnou přihlášku.

Pozor – oddíloví členové o průkaz ČHS žádají prostřednictvím předsedy svého oddílu.